marimo
Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ตอนที่ 1-25 ซับไทย (อัพเดทตอนล่าสุด)
Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ตอนที่ 1-25 ซับไทย (อัพเดทตอนล่าสุด)
  •  เข้าชม : 3.08K ครั้ง
  •  ปีที่ฉาย : 2019
  •  แฟนซับ/เครดิต : ไม่ทราบ

อาริม่า ทากุยะ มีพ่อที่เป็นนักวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ได้หายตัวไป ทากุยะที่ได้ของตกทอดจากคุณพ่อที่สูญหายไปนั้น พร้อมกับจดหมายเกี่ยวกับการก่อตัวของโลกคู่ขนาน ตอนแรกทากุยะก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนัก แต่ตอนหลังๆ เขาก็ได้รู้ตัวว่าอุปกณ์นั้นสามารถทําให้เขาข้ามไปมิติอื่นได้ พ่อของเขานั้นจะมีชีวิตอยู่รึเปล่านะ? เขาไปอยู่ที่ไหนกันนะ?

English: YU-NO: A girl who chants love at the bound of this world. Konoyo no Hate de Koi o Utau Shoujo Yu-no

Japanese: この世の果てで恋を唄う少女YU-NO

ดูออนไลน์

Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ตอนที่ 01 ซับไทย | สำรองตอน 01 ซับไทย | สำรอง 01 ซับไทย

Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ตอนที่ 02 ซับไทย | สำรองตอน 02 ซับไทย | สำรอง 02 ซับไทย

Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ตอนที่ 03 ซับไทย | สำรองตอน 03 ซับไทย | สำรอง 03 ซับไทย

Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ตอนที่ 04 ซับไทย | สำรองตอน 04 ซับไทย | สำรอง 04 ซับไทย

Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ตอนที่ 05 ซับไทย | สำรองตอน 05 ซับไทย | สำรอง 05 ซับไทย

Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ตอนที่ 06 ซับไทย | สำรองตอน 06 ซับไทย | สำรอง 06 ซับไทย

Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ตอนที่ 07 ซับไทย | สำรองตอน 07 ซับไทย | สำรอง 07 ซับไทย

Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ตอนที่ 08 ซับไทย | สำรองตอน 08 ซับไทย | สำรอง 08 ซับไทย

Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ตอนที่ 09 ซับไทย | สำรองตอน 09 ซับไทย | สำรอง 09 ซับไทย

Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ตอนที่ 10 ซับไทย | สำรองตอน 10 ซับไทย | สำรอง 10 ซับไทย

Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ตอนที่ 11 ซับไทย | สำรองตอน 11 ซับไทย | สำรอง 11 ซับไทย

Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ตอนที่ 12 ซับไทย | สำรองตอน 12 ซับไทย | สำรอง 12 ซับไทย

Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ตอนที่ 13 ซับไทย | สำรองตอน 13 ซับไทย | สำรอง 13 ซับไทย

Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ตอนที่ 14 ซับไทย | สำรองตอน 14 ซับไทย | สำรอง 14 ซับไทย

Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ตอนที่ 15 ซับไทย | สำรองตอน 15 ซับไทย | สำรอง 15 ซับไทย

Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ตอนที่ 16 ซับไทย | สำรองตอน 16 ซับไทย | สำรอง 16 ซับไทย

Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ตอนที่ 17 ซับไทย | สำรองตอน 17 ซับไทย | สำรอง 17 ซับไทย

Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ตอนที่ 18 ซับไทย | สำรองตอน 18 ซับไทย | สำรอง 18 ซับไทย

Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ตอนที่ 19 ซับไทย | สำรองตอน 19 ซับไทย | สำรอง 19 ซับไทย

Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ตอนที่ 20 ซับไทย | สำรองตอน 20 ซับไทย | สำรอง 20 ซับไทย

Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ตอนที่ 21 ซับไทย | สำรองตอน 21 ซับไทย | สำรอง 21 ซับไทย

Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ตอนที่ 22 ซับไทย

Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ตอนที่ 23 ซับไทย

Kono Yo no Hate de Koi wo Utau Shoujo YU-NO ตอนที่ 24 ซับไทย