marimo
Tate no Yuusha no Nariagari ผู้กล้าโล่ผงาด ตอนที่ 1-25 ซับไทย (อัพเดทตอนล่าสุด)
Tate no Yuusha no Nariagari ผู้กล้าโล่ผงาด ตอนที่ 1-25 ซับไทย (อัพเดทตอนล่าสุด)
  •  เข้าชม : 6.34K ครั้ง
  •  ปีที่ฉาย : 2019
  •  แฟนซับ/เครดิต : Nemuria-FS

เรื่องของกลุ่มนักเล่นเกมที่ถูกเชิญไปต่างโลก ได้รับอาวุธในตำนาน เป็นผู้กล้ารับภารกิจกอบกู้โลก ตัวเอกได้เพียงโล่ ถูกหักหลัง พรรคพวกทอดทิ้ง ทำให้เขาต้องออกเดินทางพร้อมโล่คู่ใจ

ดูออนไลน์

Tate no Yuusha no Nariagari ตอนที่ 01 ซับไทย | สำรองตอน 01 ซับไทย | สำรอง 01 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ตอนที่ 02 ซับไทย | สำรองตอน 02 ซับไทย | สำรอง 02 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ตอนที่ 03 ซับไทย | สำรองตอน 03 ซับไทย | สำรอง 03 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ตอนที่ 04 ซับไทย | สำรองตอน 04 ซับไทย | สำรอง 04 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ตอนที่ 05 ซับไทย | สำรองตอน 05 ซับไทย | สำรอง 05 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ตอนที่ 06 ซับไทย | สำรองตอน 06 ซับไทย | สำรอง 06 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ตอนที่ 07 ซับไทย | สำรองตอน 07 ซับไทย | สำรอง 07 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ตอนที่ 08 ซับไทย | สำรองตอน 08 ซับไทย | สำรอง 08 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ตอนที่ 09 ซับไทย | สำรองตอน 09 ซับไทย | สำรอง 09 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ตอนที่ 10 ซับไทย | สำรองตอน 10 ซับไทย | สำรอง 10 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ตอนที่ 11 ซับไทย | สำรองตอน 11 ซับไทย | สำรอง 11 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ตอนที่ 12 ซับไทย | สำรองตอน 12 ซับไทย | สำรอง 12 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ตอนที่ 13 ซับไทย | สำรองตอน 13 ซับไทย | สำรอง 13 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ตอนที่ 14 ซับไทย | สำรองตอน 14 ซับไทย | สำรอง 14 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ตอนที่ 15 ซับไทย | สำรองตอน 15 ซับไทย | สำรอง 15 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ตอนที่ 16 ซับไทย | สำรองตอน 16 ซับไทย | สำรอง 16 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ตอนที่ 17 ซับไทย | สำรองตอน 17 ซับไทย | สำรอง 17 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ตอนที่ 18 ซับไทย | สำรองตอน 18 ซับไทย | สำรอง 18 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ตอนที่ 19 ซับไทย | สำรองตอน 19 ซับไทย | สำรอง 19 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ตอนที่ 20 ซับไทย | สำรองตอน 20 ซับไทย | สำรอง 20 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ตอนที่ 21 ซับไทย | สำรองตอน 21 ซับไทย | สำรอง 21 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ตอนที่ 22 ซับไทย | สำรองตอน 22 ซับไทย | สำรอง 22 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ตอนที่ 23 ซับไทย | สำรองตอน 23 ซับไทย | สำรอง 23 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ตอนที่ 24 ซับไทย | สำรองตอน 24 ซับไทย | สำรอง 24 ซับไทย

Tate no Yuusha no Nariagari ตอนที่ 25 ซับไทย | สำรองตอน 25 ซับไทย | สำรอง 25 ซับไทย